Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2017
TRÁI CÂY + HOA CÚNG

TRÁI CÂY + HOA CÚNG

CUNG CẤP MÂM CÚNG TRỌN GÓI

Mâm cúng cô hồn trọn gói đầy đủ lễ

 Theo truyền thống của Ông Bà ta thì Cúng bố thí chúng sanh và cúng thí thực (thường gọi là cúng Cô hồn). Thông thường...