Thứ Ba, Tháng Năm 22, 2018
VĂN HÓA PHẬT GIÁO

VĂN HÓA PHẬT GIÁO

No posts to display

CUNG CẤP MÂM CÚNG TRỌN GÓI

Mâm cúng ông táo ngày 23 tháng chạp

1. Ý nghĩa: Cúng Ông Táo: Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại...

Cúng Tất Niên

Mâm cúng Giổ Tổ Nghành Cơ Khí