1900 636 815

Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024

BÀI CÚNG

Bài cúng cổ truyền Việt Nam

Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát – Con lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa – Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa – Con...